İcra Takibi Alt Sınır Var Mıdır? 2019


0

İcra takibinde alt sınır var mıdır? İcra takibi alt sınır nedir? İcra takibinde alt sınır nasıl öğrenilir, kredi borçları icra takibi hakkında bilgiler yazımızın devamında yer alıyor. Kredi borcu icra takibine girdiyse, bu borçların tutarına göre değişiklik gösterebilen bazı kriterler olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir çok ücret tahsil eden firma, icra takibi başlatabilmek için bazı kurallara tabidir. Bu yazımızda da bu kriterleri ve icra takibi başlatabilmek için gerekli alt sınırları sizlerle paylaşacağız. İcra takibi alt sınır nedir? Ne kadardır?

İcra Takibinde Alt Sınır Var Mıdır?

İcra takibinde alt sınır olup olmadığı bu alandaki düzenlemelerin meydana getirdiği boşluklar sebebiyle iyi anlaşılamamaktadır. İcra takibi alt sınırı 2019 yılında nasıl olacak merak konusudur. Çünkü özellikle alacaklarını tahsil yoluna giden bankalar, cep telefonu operatörleri, elektrik, doğalgaz ücretlerini tahsil eden firmalar borcun alt veya üst sınırına bakmadan ve herhangi bir yere gitmeden ilk önce icra takibiyle borçlarını tahsil etme yoluna gitmekte ve tüketici bu şekilde zor durumda bırakılmaktadır. Bu sebeple icra takibinin alt sınırının dikkate alınması önem arz etmektedir. icra takibi alt sınır

Tüketici Hakem Heyetleri 2019 Yılı Parasal Sınırları Ne Kadardır?

2015 yılında Yargıtay tarafından alınan karar gereği icra takibine konu olacak tutar tüketici hakem heyetlerinin ilgilendiği parasal sınırların alanına giriyorsa öncelikle icra takibi yapılamayacağı ve tüketici hakem heyetlerinden çıkacak karar neticesinde icra takibi başlatılabileceği şartı hükme bağlansa da karar genel kurur kararı olmadığından bağlayıcı olmamakla birlikte bu alanda yol gösterici olmaktadır. Bu sebeple icra dosyası açma limiti tüketici hakem heyetlerinin baktıkları durumlara göre belirlenmelidir. 2019 yılında;

  • 5.650 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklara İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki tutarlardaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi olmayan illerde 8.480 TL tutarının altındaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 TL ile 8.480 TL tutarı arasındaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görev alacağından dolayı 5.650 TL alt tutar olarak belirlenmeli ve 8.480 TL üst limit tutarı ile öncelikle bu borçların tahsil edilmesi için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır. Ardından çıkacak sonuca göre icra takibi başlatmak kanuna en uygun olan yöntemdir. icra takibi alt sınır

 

Eğer sizin de 2019 yılında ödenmemiş borcunuz varsa ve bu tutar Tüketici Hakem Heyetlerindegörülen alt ve üst limit tutarlarının aşağısında ise icra takibine itiraz edebilir ve borcunuzun öncelikle hakem heyetlerinden alınacak kararlara göre tahsil edilmesini isteyebilirsiniz.

İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?

İcra, bir alacaklının borcunu alabilmesi için devleti de araya sokarak borçludan borcunu talep etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkeme yoluyla alacakların belirlenip icra takibinin başlatılmasına ilamlı icra adı verilirken herhangi bir senede bağlı veya belli bir kullanımdan kaynaklı bir kimseye borçlu olmaktan dolayı belgeli ya da belgesiz olarak başlatılan takibe ise ilamsız icra adı verilmektedir. İcra takibi aşamaları şunlardır:

  • Takip talebi
  • Ödeme emri ve kesinleşmesi
  • Haciz
  • Satış
  • Payların alacaklılara bölüştürülmesi

İcra aşamalarında en önemli hususların başında adrese yapılan tebligatların ulaşmaması ve muhtara yapılan tebligat ve ödeme emirlerinin yasal süresi sona erdikten sonra geçerli sayılması gelmektedir. Bu tür durumlarda itiraz süreleri kaçırılmakta ve belki de ödenmeyen bir borçla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle icra takipleri mernis adresi de denen e- devlette bulunan adrese yapılmaktadır. Bu sebeple adres değişiklerinin güncel olarak değiştirilmesi icra süreçlerini takipetmeye yarar sağlayacaktır.

Diğer en önemli husus ise icra takibine yapılacak itirazlardır. Eğer herhangi bir ödeme tebligatı aldıysanız ve 7 gün içinde bu ödeme emrine itiraz etmediyseniz bu borç sizin üzerinize artık kayıt edilmiş ve icra takibine konu bir borç anlamına gelmektedir. Bu sebeple eğer ödeme emri çıkartılan borcun size ait olmadığını, borcun zaman aşımına uğradığını, borcun vadesinin gelmediğini, borca ait senedin ya da borca ait belge üzerindeki imzanın sahte olduğunu düşünüyorsanız mutlaka süresi içinde bu duruma size en yakın icra dairesi kanalıyla itiraz etmelisiniz. Yapacağınız itiraz icra takibi sürecini durdurmakta ve alacaklının mahkeme yoluna gitmesine neden olacağından icra sürecini uzatacak ve malınızın haczedilmesinin önüne geçecektir. icra takibi alt sınır

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takibi şayet borçlu tarafından yasal süreler içerisinde icra takibine itiraz edilmezse yaklaşık 1 ay içerisinde kesinleşmekte ve icra yoluyla taşınır ya da taşınmaz mallarınız üzerinde haciz işlemine gidilmesine sebep olmaktadır. Bu süreyi uzatmak için icra takibine karşı mutlaka itiraz edilmeli ve icra takibinin kesinleşmesinin önüne geçilmelidir.

İcra takibine konu borca itiraz edildikten sonra alacaklı borcun ödenmesi için icra mahkemeleri aracılığı ile borcun ödenmesini talep edebilir. Bu durumda da mahkeme süreçlerinin takip edilmesi gerekir. Mahkeme 6 aya varan sürelerde karar vererek borcun ödenmesini isteyebileceği gibi borçluyu da haklı bulabilmektedir.

İcra Takibine Konu Borç Alt Sınırın Altındaysa Ne Yapılmalıdır?

İcra takibi başlatılan borç 2019 yılında Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlık alanına giren 5.650 TL tutarının altında ise icra mahkemelerine ve buradaki yolları tükettikten sonra Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Hukuk Dairelerine itirazda bulunarak yasal sınırın altına icra takibi başlatıldığı için itiraz edebilir ve borcun öncelikle hakem heyetlerine başvurarak tahsil edilmesi yoluna gitmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda 2015 yılında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin belli tutarın altındaki borçların tahsil edilmesinde öncelikle hakem heyetlerine başvuru yapılması gerektiğine dair kararı emsal gösterebilirsiniz.

Kaynak: https://www.finans20.com/icra-takibi-alt-sinir-var-midir-2019/


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir